Όροι & Προϋποθέσεις για την χρήση του δικτυακού τόπου www.piccolinokids.gr

Παρακαλείσθε να διαβάσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού τόπου www.piccolinokids.gr. Η πρόσβαση καθώς επίσης και η χρήση του www.piccolinokids.gr, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους σας των όρων χρήσης.
1. Τα Στοιχεία μας

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.piccolinokids.gr είναι ένας ιστότοπος που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική επιχείρηση «ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ», με εμπορικό σήμα το «Piccolino Kids» και ΑΦΜ 047064324 της Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, που εδρεύει στο Δήμο Σαρωνικού (Ανάβυσσος), επί της Λεωφόρου Καραμανλή (εφεξής η «Επιχείρηση»), για την έκθεση και διάθεση των προϊόντων της μέσω του Διαδικτύου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιχείρησης είναι:

Τηλέφωνο: 22910 41621
Fax: 22910 41621
Email: info@piccolinokids.gr

2. Όροι, Προϋποθέσεις και Συναίνεση Χρήστη

To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του www.piccolinokids.gr αποτελούν ιδιοκτησία της Επιχείρησης και διατίθενται στους επισκέπτες του κόμβου αυστηρά και μόνο για προσωπική τους χρήση. Το www.piccolinokids.gr, δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του παρόντος ιστότοπου και οποιασδήποτε υπηρεσίας αυτού μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, υποδηλώνει την αποδοχή των όρων χρήσης όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του ιστότοπου www.piccolinokids.gr.

Οι Όροι διέπονται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, ιδίως δε από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο και η μη συμμόρφωση των χρηστών της ιστοσελίδας ή και τρίτων προσώπων προς αυτούς συνεπάγεται την άρση πάσης ευθύνης της Επιχείρησης σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Επιχείρησης να μεταβάλλει ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο της ιστοσελίδας χωρίς να ενημερώνει σχετικώς τους χρήστες.

Ο χρήστης δεσμεύεται ρητώς με την παρούσα, ότι έχει αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης του www.piccolinokids.gr. Επιπλέον δεσμεύεται όπως συμμορφώνεται με τους κανόνες του και απέχει από κάθε χρήση του www.piccolinokids.gr, η οποία είναι παράνομη και αντιτίθεται στα χρηστά ήθη.

3. Ασφάλεια Συναλλαγών

Το www.piccolinokids.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha E-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secured Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Διαδικασία χρέωσης μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί και μέσω του PayPal, με την ανακατεύθυνση του χρήστη στον ιστότοπο του Paypal, με σκοπό την διασφάλιση της ασφάλειας της συναλλαγής. Με τη μέθοδο αυτή προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα σας καθώς αυτά δεν μπορούν να διαβαστούν ή να αλλοιωθούν κατά τη μεταφορά τους στο Διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα επαληθεύεται η ακεραιότητα και η γνησιότητά τους.

Το www.piccolinokids.gr δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, και για αυτό το λόγο χρειάζεται να τα καταχωρείτε εκ νέου, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα για συναλλαγές μέσω αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε να διαβάστε περισσότερα στην ενότητα με τίτλο «Τρόποι Πληρωμής».

4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων. Η δικτυακή κίνηση του www.piccolinokids.gr καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών και πληρέστερης ενημέρωσης της αγοράς με cookies, τα οποία διατηρούμε το δικαίωμα να εγκαταστήσουμε. Με την χρήση του παρόντος ιστοτόπου παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων, στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της συλλογής τους. Δηλώνετε επίσης ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή.

Το www.piccolinokids.gr διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα αποδοχής και διατήρησης ιδιότητας μέλους, καθώς και το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του μέλους σε περίπτωση οποιασδήποτε φύσεως παραβιάσεων όρων του παρόντος. Η συμπλήρωση των βασικών στοιχείων στη φόρμα εγγραφής είναι απαραίτητη και αυτονόητη προϋπόθεση για την αποδοχή ενός μέλους.

Σε περίπτωση που ενώ είστε συνδεδεμένοι με τον προσωπικό σας λογαριασμό δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα για διάστημα άνω των 20 λεπτών γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από τον λογαριασμό σας, για την καλύτερη προστασία των προσωπικών σας στοιχείων.

Η Επιχείρηση, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο (ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και των τυχόν εφαρμοστικών νόμων αυτού δεσμεύεται να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των επισκεπτών της. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην ενότητα με τίτλο «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», καθώς επίσης και στην ενότητα με τίτλο «Πολιτική Cookies» που βρίσκονται στον ιστότοπο μας.

5. Χρήση της Ιστοσελίδας μας

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, αναλαμβάνετε:

α. Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες.

β. Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία διατηρούμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές.

γ. Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την ταχυδρομική σας διεύθυνση, την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), ένα τουλάχιστον τηλέφωνο επικοινωνίας, το ονοματεπώνυμό σας ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο.

Εάν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να προωθήσουμε την παραγγελία σας. Επιπλέον με την υποβολή παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.

6. Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προιόντων της εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων. Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση. Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

7. Απόρριψη Παραγγελίας

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή ή/και να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσουμε όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται σε εμάς, μπορεί να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε ήδη στείλει την επιβεβαίωση παραγγελίας, το οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να πράξουμε ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων της ιστοσελίδας ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε στείλει την επιβεβαίωση παραγγελίας.

Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί καμία σύμβαση μεταξύ ημών και εσάς αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η παραγγελία σας γίνει ρητώς αποδεκτή από εμάς με το email επιβεβαίωσης που αναγράφει επάνω και τον αριθμό αποστολής (voucher). Αν δεν δεχτούμε την παραγγελία σας και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, τότε αυτά θα επιστρέφονται στο ακέραιο.

Οι τιμές των προϊόντων αφορούν αποκλειστικά το ηλεκτρονικό κατάστημα και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές του φυσικού καταστήματος. Διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης πώλησης προϊόντος με έκπτωση στην εξαιρετική περίπτωση τεχνικού λάθους ή προβλήματος.

8. Πολιτική Ακύρωσης / Επιστροφών

Επιστροφή & Αλλαγή Προϊόντος

Το κόστος των μεταφορικών επιστροφής και αποστολής νέου προϊόντος είναι 5€ (πλέον 2€ σε περίπτωση αντικαταβολής).

Το κάθε προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί άθικτο, στην αρχική του συσκευασία και με όλα τα συνοδευόμενα παραστατικά (απόδειξη, ετικέτες, κάρτα αλλαγής), με την ίδια εταιρεία ταχυμεταφορών που το παραλάβατε, και εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του.

Μετά από τον έλεγχο των επιστρεφόμενων προϊόντων, δεσμευόμαστε να τα αντικαταστήσουμε εντός 2 εργάσιμων ημερών, με τα διαθέσιμα προϊόντα που θα επιλέξετε.

Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων σε προϊόντα προσφοράς.

Σε περιόδους εκπτώσεων οι αλλαγές γίνονται με προϊόντα ίδιας σεζόν.

Για λόγους υγιεινής, δεν γίνονται αποδεκτές επιστροφές μαγιό, καλσόν, εσωρούχων και αξεσουάρ μαλλιών. Επίσης, δεν επιστρέφονται τα χειροποίητα είδη που κατασκευάζονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

Επιστροφή / Ακύρωση Παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας χωρίς καμία επιβάρυνση εφόσον επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς ή με email, πριν τιμολογηθεί και παραδοθεί στην εταιρεία courier ή εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε επιστροφή υγιών προϊόντων, χωρίς δηλαδή υπαιτιότητα της εταιρείας μας (πχ. ελαττωματικό/λάθος προϊόν), σας επιστρέφουμε την αξία του επιστρεφόμενου προϊόντος εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επιστροφή του, ωστόσο επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής και επιστροφής.

Το κάθε προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί άθικτο, στην αρχική του συσκευασία και με όλα τα συνοδευόμενα παραστατικά (απόδειξη, ετικέτες, κάρτα αλλαγής), εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του.

Για λόγους υγιεινής, δεν γίνονται αποδεκτές επιστροφές μαγιό, καλσόν, εσωρούχων και αξεσουάρ μαλλιών. Επίσης, δεν επιστρέφονται τα χειροποίητα είδη που κατασκευάζονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

Επιστροφή Ελαττωματικού / Λάθος Προϊόντος

Σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε προϊόν που είναι λάθος ή ελαττωματικό με δική μας υπαιτιότητα, σας επιστρέφουμε την αξία του προϊόντος καθώς και τα μεταφορικά έξοδα εντός 5 εργάσιμων ημερών απο την στιγμή που θα το παραλάβουμε. Έχετε επίσης την επιλογή να κάνετε δωρεάν αλλαγή με άλλο διαθέσιμο προϊόν.

Το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί άθικτο, στην αρχική του συσκευασία και με όλα τα συνοδευόμενα παραστατικά (απόδειξη, ετικέτες, κάρτα αλλαγής), με την ίδια εταιρεία ταχυμεταφορών που το παραλάβατε και με χρέωση της εταιρείας μας, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του.

Σε κάθε περίπτωση, για όλες τις επιστροφές, θα χρειαστεί πρώτα να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά στο 22910 41621 ή με email στο info@piccolinokids.gr, ώστε να σας καθοδηγήσουμε σχετικά, και να εξυπηρετηθείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση κάποιας παραγγελίας ή την επιστροφή προϊόντος, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Αλλαγών & Επιστροφών.

9. Πνευματική Ιδιοκτησία

Τo περιεχόμενο του www.piccolinokids.gr ανήκει στο www.piccolinokids.gr ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που της το έχουν παραχωρήσει με ιδιαίτερες συμφωνίες. Το ανωτέρω περιεχόμενο προστατεύεται από τις διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων του www.piccolinokids.gr ή εκπομπή του www.piccolinokids.gr, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου.

10. Αποζημίωση

Ο χρήστης δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του www.piccolinokids.gr οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως το www.piccolinokids.gr, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω Όρων Χρήσης ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των Όρων Χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια κατά το Ελληνικό Δίκαιο.

Για κάθε διευκρίνιση ή οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τα προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος καθώς και για πληροφορίες και απορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του e-shop, είτε καλώντας καθημερινά 09:00 με 20:00 στο 22910 41621 είτε στέλνοντας e-mail στο info@piccolinokids.gr.

Μην ξεχνάτε πως είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε, για αυτό μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.